Slide background

Welkom bij Nieuw Brunhilde

een turnvereniging met 500 leden

Slide background

Recreatiegym is er voor...

...peuters, kleuters en jeugd

Slide background

De selectiegroepen...

...doen mee op hoog landelijk niveau

Streetdance_P1060700

Er zijn ook lessen in

streetdance, aerobics en gym40+ voor dames

Nieuw Brunhilde

Nieuw Brunhilde is met ongeveer 500 leden een van de grotere gymnastiek- en turnverenigingen in Leiden. In verschillende wijken van de stad worden lessen gegeven voor peuters en kleuters (jongens en meisjes), meisjes (turnen) en dames (aerobics) en beweeg u fit 40+’. Ook beschikt Nieuw Brunhilde over een afdeling streetdance voor jongens en meisjes. Naast de recreatielessen zijn er selectiegroepen op verschillende niveaus, van 6e t/m 1e divisie. Voor jonge talentjes is er de Jong Talentgroep.

UITNODIGING voor een Buitengewone Algemene Ledenvergadering

op donderdag 13 oktober

in het dienstencentrum, Rosmolen 8, Leiden, Merenwijk

Aanvang 20.00 uur

Zoals inmiddels bij de meesten van u van wel bekend zal zijn willen vijf gymnastiek- verenigingen in Leiden samengaan in de stichting Gymsport Leiden. Naast Nieuw Brunhilde zijn dat D.O.S., Excelsior, Groen-Wit en Jahn. De datum waarop dit zal plaatsvinden is 1 januari 2017.

Daartoe zullen de verenigingen aan de leden toestemming moeten vragen om de bestaande vereniging per die datum op te heffen en over te gaan in de nieuwe stichting.

Op de agenda van de komende Buitengewone Algemene Ledenvergadering staan de volgende agendapunten:

  1. Opening
  2. Bericht van verhindering
  3. Informatie over ontbinding Nieuw Brunhilde per 1 januari 2017 en toetreding tot Gymsport Leiden per 1 januari 2017
  4. Besluitvorming, indien mogelijk
  5. Indien besluiten genomen zijn: toestemming om het batig saldo te doen toekomen aan de stichting Gymsport Leiden

Het besluit tot ontbinding kan worden genomen met een meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste 3/4 van de leden (of vertegenwoordigers van jeugdleden) aanwezig is.

Mocht het vereiste quorum niet aanwezig zijn, dan zal een tweede Buitengewone Algemene Ledenvergadering bijeengeroepen worden op donderdag 27 oktober op dezelfde plaats en dezelfde tijd. Op onze website zal na de eerste ALV meegedeeld worden of de tweede Buitengewone Algemene Ledenvergadering doorgang zal vinden.

Volgens de statuten is het niet mogelijk iemand te machtigen om te stemmen.
Ouders van jeugdleden kunnen samen één stem uitbrengen, ook als er meerdere kinderen lid zijn.

Graag tot ziens op 13 oktober!

Het bestuur van Nieuw Brunhilde

Wilt u of uw kind lid worden in het nieuwe seizoen? Er is voor elk wat wils.

Nieuws

vca-diploma

Saskia Vink geslaagd!

Saskia Vink heeft vandaag haar diploma gymnastiekleider niveau…
IMG_0001

RAYONWEDSTRIJD 16 APRIL 2016

Op de rayonwedstrijd op 16 april 2016 in Den Haag namen turnsters…
960-80-P1300838

Nieuw Brunhilde vierde in 2015 haar negentig jarig bestaan. In een filmpje presenteert de Leidse turnvereniging zich van jong tot oud. Van de kleintjes tot de senioren, kijk naar het filmpje en ontdek wat turnvereniging Nieuw Brunhilde te bieden heeft.

sbb-beeldmerk-voorbeeld_0